Sengl a Dyddio

Y Ffyrdd Yr Ydym Ni'n Dyddio

Sut ydw i'n dy garu di? Gadewch imi gyfrif y ffyrdd. Elizabeth Barrett Browning Dylwn i fod wedi sylweddoli ers talwm mai dim ond pethau gwallgof sy'n digwydd am 11 o'r gloch y nos. I mi, roeddwn yn ceisio finagle matres gwely-mewn-bocs maint brenhines trwy fy nrws ffrynt, wrth imi aros i un o fy ffrindiau ddod heibio…

Awgrymiadau Ysgrifennu

Ysgrifennu Prydlon: Y Porth

Diwrnod kinda Nick Drake heddiw - diwrnod pan fyddwch chi'n mynd am dro hir, codwch yr hobi hwnnw y gwnaethoch chi addo i chi'ch hun y byddech chi'n ei orffen, dal i fyny ag anwyliaid dros ddiod gynnes, braf ... a darllen straeon bach dymunol wedi'u hysbrydoli gan hyfryd, delweddaeth swrrealaidd. Dwi ychydig yn hwyr ers postio ysgogiad fy ysgrifennwr diwethaf. Dwi…

Ar Ysgrifennu

NaNoWriMo, Dyma fi'n Dod

Roeddwn yn siarad gyda fy ffrind Rebecca ychydig yn ôl, a oedd yn dweud wrthyf am her yr oedd wedi'i chyflawni yn ei dosbarth ymarfer corff barre. “Y nod yw cwblhau 45 o ddosbarthiadau barre mewn 30 diwrnod,” meddai wrthyf. Doeddwn i ddim yn fathemategydd, ond rhoddodd y niferoedd hynny saib i mi. “Arhoswch. Mae hynny'n golygu eich bod chi wedi ...