Collage Merched Canol y 30au
Yn syml, Byw Sengl a Dyddio

Canol y 30au, Benyw, Sengl ac Anhygoel

Y peth olaf yr oeddwn yn bwriadu ei wneud oedd ailgychwyn fy mlog gyda rhefru dros flog arall. Ond pan welais deitl erthygl Vogue.com wedi'i rhannu ar Twitter ychydig wythnosau yn ôl, fe losgodd fy misgedi yn eithaf llosg. “Sut y Deuthum yn Unigolyn Olaf Yn Fy Ngrŵp?” Aka, “Canol y 30au a Sengl: A Arhosais yn rhy hir i…

Menyw isel
Iechyd Meddwl ac Emosiynol Super Mewnblyg

Dyddiau Lawr a Sut i Ddelio â Nhw

Mae'n rhaid dweud. Mae'n gas gen i ddyddiau. Beth yw diwrnodau i lawr? Dyddiau i lawr yw'r amseroedd hynny pan ewch chi i mewn i'ch pen eich hun dros rywbeth dibwys a thwp. Efallai eich bod wedi anghofio rhywbeth yn y siop groser, a nawr byddwch chi'n mynd i fod yn hwyr i barti. Neu efallai na wnaeth ffrind eich ffonio pan oeddech chi'n teimlo bod angen eich…

Y Peth Mwyaf ERIOED

Y Peth Mwyaf ERIOED # 1: GreenBeauty

Y llynedd, yng nghanol cwarantîn COVID-19, treiddiais fwy nag erioed i adnoddau ar-lein gofal gwallt naturiol. Yn sicr, roedd bod gartref yn rhoi amser ychwanegol imi wneud hynny, ac roeddwn i'n gwybod nad fi oedd yr unig un. Ffrindiau, teulu, coworkers, fforymau ar-lein - roedd bron pob tyfwr gwallt roeddwn i'n ymwybodol ohono wedi penderfynu gadael i'w cloeon dyfu heb lawer o…

Merch yn eistedd wrth y llyn
Ffeithiol a Dychan

Dod â'r Blog yn Ôl (aka Blwyddyn Newydd Dda!)

Cyfarchion, i gyd, a Blwyddyn Newydd Dda! Rwy'n credu y gallwn ni i gyd gytuno nad ydyn ni'n arbennig o siomedig gweld 2020 yn mynd. Ond pwy a ŵyr - efallai bod rhai ohonom ni. Rwy'n gwybod ein bod ni i gyd yn awyddus i roi'r 365 diwrnod diwethaf ymhell y tu ôl i ni, ond i sicrhau ein bod ni'n cofio pam rydyn ni mor ddiolchgar am ymddangosiad y flwyddyn newydd,…

brandee mewn lotws
Yn syml, Byw

Y Meddwl o B yn Gwneud Peth Gwaith - Unwaith eto

Rydw i'n mynd i wneud hyn yn gyflym ac yn fudr. Fel grŵp, rydyn ni i gyd wedi bod yn mynd trwy un gornest y flwyddyn hyd yma yn 2020. Yn unigol, ni allaf ond dychmygu beth rydych chi i gyd yn mynd drwyddo - ac yn teimlo, ar ben yr holl ddigwyddiadau. Fel i mi fy hun, mae wedi bod yn cacophony o matiau diod rholer meddyliol, emosiynol a chorfforol i gynifer…

Iechyd Meddwl ac Emosiynol Yn syml, Byw

Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus !!!

Hoffwn feddwl bod Amser Arbedion Golau Dydd yr un mor awyddus â'r gweddill ohonom i ddechrau'r diwrnod hyfryd hwn - y diwrnod hwn lle (er y dylem ei ddathlu bob dydd) rydym yn dathlu menywod ym mhobman yn ffurfiol. Fel menyw, rwyf bob amser wedi cael trafferth gyda fy hunaniaeth - hynny yw, sut alla i fod y fenyw orau y gallaf fod? Ydw i'n trio ...

Sengl a Dyddio

Y Ffyrdd Yr Ydym Ni'n Dyddio

Sut ydw i'n dy garu di? Gadewch imi gyfrif y ffyrdd. Elizabeth Barrett Browning Dylwn fod wedi sylweddoli ers talwm mai dim ond pethau gwallgof sy'n digwydd am 11 o'r gloch y nos. I mi, roeddwn yn ceisio finagle matres gwely-mewn-bocs maint brenhines trwy fy nrws ffrynt, wrth imi aros i un o fy ffrindiau ddod heibio ar ôl gwaith a fy helpu…

Hunanofal Yn syml, Byw

2020: Blwyddyn Datrys a Thrawsnewid

Cliciwch yma i fynd yn syth at fy “datrysiadau” Blwyddyn Newydd 2020! Mae'n ddatguddiad diddorol i sylweddoli ymhell yn eich oedolaeth eich bod bron yn ddigyfnewid, yn ddoeth o ran personoliaeth, o'r adeg pan oeddech chi'n blentyn. Os oeddech chi'n dwt fel plentyn, yn rhoi'ch teganau i ffwrdd ar ôl chwarae, mae'n debyg y byddwch chi'n dal i gael pleser melys o gynnal y glendid hwnnw yn eich…