Sengl a Dyddio

Y Ffyrdd Yr Ydym Ni'n Dyddio

Sut ydw i'n dy garu di? Gadewch imi gyfrif y ffyrdd. Elizabeth Barrett Browning Dylwn fod wedi sylweddoli ers talwm mai dim ond pethau gwallgof sy'n digwydd am 11 o'r gloch y nos. I mi, roeddwn yn ceisio finagle matres gwely-mewn-bocs maint brenhines trwy fy nrws ffrynt, wrth imi aros i un o fy ffrindiau ddod heibio ar ôl gwaith a fy helpu…

Hunanofal Yn syml, Byw

2020: Blwyddyn Datrys a Thrawsnewid

Cliciwch yma i fynd yn syth at fy “datrysiadau” Blwyddyn Newydd 2020! Mae'n ddatguddiad diddorol i sylweddoli ymhell yn eich oedolaeth eich bod bron yn ddigyfnewid, yn ddoeth o ran personoliaeth, o'r adeg pan oeddech chi'n blentyn. Os oeddech chi'n dwt fel plentyn, yn rhoi'ch teganau i ffwrdd ar ôl chwarae, mae'n debyg y byddwch chi'n dal i gael pleser melys o gynnal y glendid hwnnw yn eich…

Yn syml, Byw

Beth i'w wneud pan nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud

Mae'n danddatganiad i ddweud bod ail hanner 2019 wedi cymryd sawl tro nad oeddwn yn ei ddisgwyl. Sefais ar groesffyrdd lluosog nad oedd gen i ddim rheolaeth drostyn nhw o gwbl. Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n trin popeth yn y ffordd orau bosib, ond i ddechrau nid oedd yn ymddangos bod pethau'n gwella. Rydyn ni i gyd wedi bod yn y sefyllfaoedd hynny. Ydw i yn y berthynas iawn ...

Awgrymiadau Ysgrifennu

Ysgrifennu Prydlon: Y Porth

Diwrnod kinda Nick Drake heddiw - diwrnod pan fyddwch chi'n mynd am dro hir, codwch yr hobi hwnnw y gwnaethoch chi addo i chi'ch hun y byddech chi'n gorffen, dal i fyny ag anwyliaid dros ddiod gynnes, braf ... a darllen straeon bach dymunol wedi'u hysbrydoli gan hyfryd, delweddaeth swrrealaidd. Dwi ychydig yn hwyr ers postio ysgogiad fy ysgrifennwr diwethaf. Gobeithio y byddwch chi'n darllen ac yn mwynhau,…

Ar Ysgrifennu

NaNoWriMo, Dyma fi'n Dod

Roeddwn yn siarad gyda fy ffrind Rebecca ychydig yn ôl, a oedd yn dweud wrthyf am her yr oedd wedi'i chyflawni yn ei dosbarth ymarfer corff barre. “Y nod yw cwblhau 45 o ddosbarthiadau barre mewn 30 diwrnod,” meddai wrthyf. Doeddwn i ddim yn fathemategydd, ond rhoddodd y niferoedd hynny saib i mi. “Arhoswch. Mae hynny'n golygu y bydd yn rhaid i chi wneud o leiaf dau ...

Ffeithiol a Dychan Super Introvert

Diwedd Dechreuad: Fy Mlwyddyn Rookie fel Actor Llais

“Ac, dyna lapio ar Kesha Charles!” Yr awdur / cyfarwyddwr / cynhyrchydd Zachary Vaudo a gyflwynodd y darn deor olaf ar fy act olaf fel llofrudd cythraul plwm a seiberpync yn nhrydydd tymor y ddrama sain arswyd, The Blood Crow Stories. O'r wylfa o'r tu mewn i'r bad sain, gwyliais ei wraig a'i gyd-ysgrifennwr / cyfarwyddwr / cynhyrchydd, Ellie Collins, yn cwympo yn ei chadair…