Yn dangos: 70 CANLYNIADAU
Awgrymiadau Ysgrifennu

Ysgrifennu Prydlon: Y Porth

Diwrnod kinda Nick Drake heddiw - diwrnod pan fyddwch chi'n mynd am dro hir, codwch yr hobi hwnnw y gwnaethoch chi addo i chi'ch hun y byddech chi'n ei orffen, dal i fyny ag anwyliaid dros ddiod gynnes, braf ... a darllen straeon bach dymunol wedi'u hysbrydoli gan hyfryd, delweddaeth swrrealaidd. Dwi ychydig yn hwyr ers postio ysgogiad fy ysgrifennwr diwethaf. Dwi…

Ar Ysgrifennu

NaNoWriMo, Dyma fi'n Dod

Roeddwn yn siarad gyda fy ffrind Rebecca ychydig yn ôl, a oedd yn dweud wrthyf am her yr oedd wedi'i chyflawni yn ei dosbarth ymarfer corff barre. “Y nod yw cwblhau 45 o ddosbarthiadau barre mewn 30 diwrnod,” meddai wrthyf. Doeddwn i ddim yn fathemategydd, ond rhoddodd y niferoedd hynny saib i mi. “Arhoswch. Mae hynny'n golygu eich bod chi wedi ...

Portread dyfrlliw o ferch gyda blodau'r gwanwyn.
Super Introvert

Sut i Oroesi (a Mwynhau) Parti fel Mewnblyg Pryderus

“Mae'n iawn,” dywedais wrthyf fy hun wrth imi yrru'r groestoriad i lawr trwy orlifo digymell, bron yn ddigymell. "Mae'n iawn. Rydych chi wedi hyfforddi ar gyfer hyn am y chwe mis diwethaf. Gallwch chi wneud hyn. ” Roedd yn bryd i barti barbeciw pen-blwydd fy mam, lle byddai holl aelodau estynedig y teulu - dwsinau ohonyn nhw - yn mynychu. Roedd fy mam wedi…