Yn dangos: 30 CANLYNIADAU
Iechyd Meddwl ac Emosiynol

Dal Ein Dwylo: Ymladd Salwch Meddwl

Ymwadiad: Mae'r blogbost hwn yn mynd i'r afael â phynciau iechyd meddwl trymach na'r arfer, gan gynnwys trafodaethau am iselder a hunan-niweidio. Nid wyf yn seiciatrydd nac yn arbenigwr iechyd meddwl. Rwy'n ysgrifennu o safbwynt emosiynol yn unig - ac oherwydd fy mod i eisiau anfon cariad a gobaith at unrhyw un sy'n digwydd darllen hwn. Ymddiheuraf os yw hyn ...