Yn dangos: 10 CANLYNIADAU
Crib pren
Gwallt, Croen a Harddwch Hunan Gariad | Hunanofal

Y Cynnyrch Harddwch Sy'n Gwneud i Mi Felltithio

I'r rhai sy'n fy adnabod, maen nhw'n gwybod nad ydw i'n melltithio ar unrhyw lefel. Wel, heblaw am pryd— Ond dwi'n crwydro. Ar fy nhaith naturiol tuag at wallt hirach, iachach, llawnach, rwyf wedi bod yn trydar fy nghyfundrefn gofal gwallt i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl. Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gorchuddio fy seiliau yn eithaf da pan, yn ystod archwiliad o gefnogaeth wyddonol ...