Yn dangos: 13 CANLYNIADAU
Iechyd Meddwl ac Emosiynol

Dal Ein Dwylo: Ymladd Salwch Meddwl

Ymwadiad: Mae'r blogbost hwn yn mynd i'r afael â phynciau iechyd meddwl trymach na'r arfer, gan gynnwys trafodaethau am iselder a hunan-niweidio. Nid wyf yn seiciatrydd nac yn arbenigwr iechyd meddwl. Rwy'n ysgrifennu o safbwynt emosiynol yn unig - ac oherwydd fy mod i eisiau anfon cariad a gobaith at unrhyw un sy'n digwydd darllen hwn. Ymddiheuraf os yw hyn ...

pryder cymdeithasol Nid oes gen i sgrech ddistaw yn fy ngheg
Iechyd Meddwl ac Emosiynol Hunan Gariad | Hunanofal

Pryder Cymdeithasol: Mae gen i Genau ond Alla i Ddim Sgrechian

Araith. Gelyn gwaethaf pryder cymdeithasol. Sgwrs. Sgwrsio. Cymdeithasu. Sylw. Rhwydwaith. Cwyno. Yell. Dadlau. Trafodwch. Briff. Ôl-drafodaeth. Yn yr iaith Saesneg yn unig, mae miloedd o eiriau wedi'u neilltuo ar gyfer disgrifio pob math o fynegiant llafar. Felly ble mae hynny'n gadael rhywun sy'n cael trafferth cymdeithasu? Ymhen ychydig dros fis, byddaf yn mynychu…