Ymwadiad:  Nid wyf yn gysylltiedig â'r gwefannau yr wyf yn cyfeirio atynt. Fodd bynnag, maent yn cynnig cyngor anhygoel ar gemeg olewau cludo, creithiau sensitif a gofal gwallt. Mae croeso i chi ddarllen ymhellach a mwynhau'r wybodaeth!

Wrth i mi (unwaith eto) fynd i mewn i'r llif postio yn rheolaidd, rydw i wedi penderfynu dechrau ar nodyn ysgafnach. Mae hynny'n golygu cyhoeddi newid mawr yn fy nghyfundrefn gwallt.

Ar ôl rhediad tri mis cyffrous gyda Curlformers, o’r diwedd rhoddais seibiant i’r “crac plastig” ac ailgyfarwyddo fy hun â gwead fy ngwallt. Mae cyplysu hynny â'm trim tymhorol a dyfodiad tywydd cynhesach yn golygu hefyd ailbrisio'r cynhyrchion rwy'n eu defnyddio ar fy ngwallt.

Mae gen i gwallt isel-mandylledd. Yr hyn y mae hynny'n ei olygu yw bod fy nghylchau gwallt wedi'u cau'n dynn yn naturiol. Mae hynny'n dda cyn belled â chloi mewn lleithder; ond cael lleithdery tu mewn gall fod ychydig yn anoddach. Mae'r hyn sy'n gweithio i mi yn cynnwys cyflyru am 30 munud a defnyddio gwres anuniongyrchol (fel triniaethau stêm) i agor y cwtiglau a chael y lleithder hwnnw y tu mewn.

Pa leithder yw hynny? Dŵr.

Sut mae helpu i ddal y dŵr hwnnw i mewn?

Wel, mae olewau yn rhan fawr o hynny.

Mae gan wahanol olewau wahanol fuddion. Maent yn cymysgu gyda'i gilydd yn hylif, gan roi cyfuniadau lluosog a phwerdai i chi gyda'r maetholion sydd ynddynt.

Mae hynny'n wych, iawn?

Wel ... yn dechnegol, ie.

Ond, beth os oes gennych alergedd i rai olewau?

Beth os oes gennych alergedd i lawer o olewau?

“Beth os,” yn wir…

I wneud stori hir yn fyr, mae gen i wallt sensitif a hyd yn oed yn fwy chwerthinllyd o groen a chroen y pen. O'r gwddf i lawr, gelwir hyn yn ddermatitis atopig. O'r gwddf i fyny, mae'n gyfuniad hyfryd o ddandruff a dermatitis seborrheig.

Ac rydw i'n fygythiad triphlyg, babi.

(Ochenaid; roedd hynny'n swnio'n oerach yn fy mhen ...)