Wythnos neu ddwy yn ôl, roeddwn i'n chwilio'r rhyngrwyd am, o, y rhai a ddrwgdybir fel arfer. Ychydig o YouTube, ychydig o Realtor.com, ychydig o awgrymiadau dylunio gwe.

Ac, wrth gwrs, ychydig Bwdha Bach.

Y tro hwn, roeddwn i'n cael trafferth gyda fy meddwl yn ormodol am fy lle yn y byd, pam mae gan bawb arall rwy'n eu hadnabod rywun y gallant fynd iddo pan fydd amseroedd yn mynd yn arw. Mae fy hunan-barch isel a'r ffaith fy mod i'n aml yn cael gwybod pa mor “arbennig” ydw i yn gwneud i mi fod eisiau cicio rhywun yn y dannedd.

Roedd gan Tiny Buddha, safle anhygoel o ddoethineb ysbrydol, rywbeth i'm poen, ac roedd yn erthygl gan unigolyn o'r enw… JustB.

JustB? Esgusodwch fi?

Fy ymateb cyntaf, wrth gwrs, oedd dicter. Sut Dare mae'r unigolyn hwn yn defnyddio moniker bron yn debyg i mi (a fy enw busnes cyfredol)! A sut meiddiwch ei defnyddio gyntaf, flynyddoedd cyn i mi ei gyhoeddi i'r byd a'i ddefnyddio fel fy nhrin WWE Diva!

Ond roedd ei swydd yn dda ac wedi'i hystyried yn ofalus. Teitl ei swydd ar Bwdha Tiny, “Pan Rydyn ni'n Meddwl Mae Pobl Eraill Yn Well Na Ni. "  Manylodd ar ei galarnadau ar sut y gwnaeth gymharu ei hun â menywod eraill.

Roedd yn swnio ychydig yn gyfarwydd, yn actuallly.

Mae yna lawer o ddyddiau pan mae pob merch yn y byd (a dwi'n golygu bob- Mae fy chwiorydd wedi'u cynnwys) yn rhedeg trwy fy meddwl, ac rwy'n ystyried sut maen nhw'n llenwi cymaint mwy o rolau boddhaus nag y byddwn i erioed.

“Mae hi’n brydferth. Mae hi'n fain. Mae ganddi yrfa lwyddiannus. Mae ganddi arian. Mae hi'n briod. Mae ganddi ddillad neis. Mae ganddi lygaid brown. Mae ganddi lygaid glas. Mae ganddi ddwylo llai. Mae ganddi dop coch. Mae hi'n gallu cerdded yn gyflymach na fi. ”

Rwy'n meddwl sut nad ydw i mor bert nac mor gryf neu mor siâp neu mor gynnes neu mor hoffus neu mor bwyllog neu mor rhywiol neu mor dreiddiol â menywod eraill hefyd! Dim ond pwy Roedd y fenyw hon?

Cliciais ar y ddolen i'w blog a dod o hyd i gynllun syml ond set o erthyglau wedi'u hysgrifennu'n dda iawn. Toddodd y dicter gwirion ynof wrth i mi sgrolio trwy ei physt. Saethodd geiriau yr wyf wedi bod ofn eu cynnwys yn fy mlog, rhag ofn teipio fy hun, ar y blaen.

Iselder. Pryder. Ofn.

Roedd y B… hwn yn ddewr nag ydw i. Ac eto, hi oedd fi o hyd.

Mewn gwirionedd, cafodd y tebygrwydd hyd yn oed yn fwy brawychus.