Mae'n olew ... sy'n gweithredu fel hufen.

Mae'n siampŵio'ch gwallt ... pan nad yw'n coginio'ch cinio.

It yn cadw lleithder allan ... tra ei fod yn lleithio.

Gall aros yn oer a heb ei buro ... wrth wneud i chi edrych yn belydrol a hardd.

Dyma… y cynnyrch mwyaf diddorol yn y byd.

 

Darn. Nawr hoffwn pe bawn i'n gweithio mewn hysbysebion.

Cefais fy nghyflwyno i briodweddau menyn shea bron i ddeng mlynedd yn ôl, pan brynodd fy mam swp o siop fewnforio yn Affrica. Pan ddes i adref o'r coleg un penwythnos i ymweld, fe wnaeth hi lapio wad enfawr o'r hyn a oedd yn edrych fel clai melyn hen a briwsionllyd yn fy nwylo. “Edrych, Brandee. Edrychwch beth wnes i ddod o hyd iddo! ”

Dywedodd wrthyf mai menyn shea ydoedd, y braster a dynnwyd o goeden gnau yn Affrica a oedd yn cael ei ddefnyddio gan ferched brodorol fel dewis arall yn lle eli a hufen gwallt. Mae hi'n crafu swm maint pys a'i arogli i mewn i fy mraich. “Wel, edrych.” Roedd yr hufen yn llyfnu i mewn a diflannu bron o'r golwg. Roedd yr wyneb yn sydyn hyd yn oed ac yn swper.

“Cyffyrddwch â fy nwylo,” meddai. “Fe wnes i ddefnyddio rhai yn barod. Onid ydyn nhw'n teimlo'n feddal? ”

Roedd ei dwylo bob amser wedi bod yn feddal, felly allwn i ddim dweud. O ystyried mai hi oedd yr un a oedd wedi gwneud y llafur caled o amgylch y tŷ pan oeddwn i'n tyfu i fyny, roeddwn i ddim ond yn meddwl ei fod yn isgynhyrchiad o'i pherffeithrwydd naturiol a aned yn naturiol. Yn hynny o beth, gwelais fod ei diddordeb yn wirion a rhodresgar.

“Mam,” dywedais wrthi, “rwy’n gweld bod eich diddordeb yn y lwmp melyn hwn yn wirion ac yn rhodresgar.”

Ar ôl iddi gipio ei menyn gwerthfawr o fy nwylo a dweud wrtha i am fynd yn ôl i'r dorms.

-

Ar y pryd, doeddwn i ddim yn meddwl llawer o fenyn shea un ffordd neu'r llall. Nid oeddwn wedi ei “ddarganfod” fy hun, a chan fy mod yn finimalaidd mewn cynhyrchion harddwch beth bynnag, roeddwn yn gwybod y byddai'n aros yng nghornel fy silffoedd llychlyd a byth yn cael fy nghyffwrdd eto.

Dim ond tua thair blynedd yn ôl, pan wnes i wir ystyried mynd yn naturiol, y gwnes i chwilio’n wallgof am gynhyrchion a fyddai’n caniatáu imi gynnal fy ngwallt yn ei gyflwr iachaf. Cefais fy hun yn lleihau'r cemegau y byddwn yn eu caniatáu ger fy lociau, fesul un:

Siampŵau masnachol…. Sylffadau llawryf sodiwm… parabans… olew mwynol…

Po fwyaf yr ymchwiliais iddo, y mwyaf sylfaenol y deuthum tan o'r diwedd, yno yr oedd yn ei ffurf agored, unig:

Menyn shea.

Roedd fel atgof o freuddwyd, mor bell yn ôl. Erbyn i mi fynd yn naturiol (dwy flynedd y Hydref 10 hwn), roeddwn i wedi rhwystro fy mam am ei gwefan siop yn Affrica. Ar ôl iddi ddechrau rhefru ynghylch pa mor iawn yr oedd hi wedi bod ers Diwrnod Un, cydsyniodd.