Yn dangos: 4 CANLYNIADAU
pryder cymdeithasol Nid oes gen i sgrech ddistaw yn fy ngheg
Iechyd Meddwl ac Emosiynol Hunan Gariad | Hunanofal

Pryder Cymdeithasol: Mae gen i Genau ond Alla i Ddim Sgrechian

Araith. Gelyn gwaethaf pryder cymdeithasol. Sgwrs. Sgwrsio. Cymdeithasu. Sylw. Rhwydwaith. Cwyno. Yell. Dadlau. Trafodwch. Briff. Ôl-drafodaeth. Yn yr iaith Saesneg yn unig, mae miloedd o eiriau wedi'u neilltuo ar gyfer disgrifio pob math o fynegiant llafar. Felly ble mae hynny'n gadael rhywun sy'n cael trafferth cymdeithasu? Ymhen ychydig dros fis, byddaf yn mynychu…

cyfnodolyn ysbrydoledig
Ffeithiol a Dychan Ar Ysgrifennu

Ysgrifennu Yw…

Mae ysgrifennu yn llawer o bethau. Mae gan bawb berthynas wahanol ag ysgrifennu; Go brin fy mod i'n clywed tir canol pan fydd y cwestiwn "Ydych chi'n hoffi ysgrifennu?" pops i fyny. Mae'r blogbost hwn yn awdl i ysgrifennu a'r hyn y mae wedi'i olygu i mi trwy gydol fy mywyd. Mae Ysgrifennu Yn… Hwyl Pan oeddwn i'n ddeg oed…