Yn dangos: 2 CANLYNIADAU
Portread dyfrlliw o ferch gyda blodau'r gwanwyn.
Super Introvert

Sut i Oroesi (a Mwynhau) Parti fel Mewnblyg Pryderus

“Mae'n iawn,” dywedais wrthyf fy hun wrth imi yrru'r groestoriad i lawr trwy orlifo digymell, bron yn ddigymell. "Mae'n iawn. Rydych chi wedi hyfforddi ar gyfer hyn am y chwe mis diwethaf. Gallwch chi wneud hyn. ” Roedd yn bryd i barti barbeciw pen-blwydd fy mam, lle byddai holl aelodau estynedig y teulu - dwsinau ohonyn nhw - yn mynychu. Roedd fy mam wedi…