Yn dangos: 7 CANLYNIADAU
merch gath yn malu ar foi cath
Yn syml, Byw Sengl a Dyddio

Sut i Gadw'ch Hun rhag Bod yn Stupid Over Crush

Rydym i gyd yn gwybod y senario cyfarwydd hwnnw. Mae'n ddiwrnod arferol fel unrhyw ddiwrnod arall. Rydych chi'n crwydro ymlaen, yn cofio'ch busnes ac yn gwneud yr hyn rydych chi'n ei wybod sydd angen ei wneud. Rydych chi'n sylwi ar rywun gerllaw. Rydych chi wedi'u gweld nhw o gwmpas bob hyn a hyn. Efallai na wnaethoch chi sylwi arnyn nhw ormod, dim mwy na neb arall. Maen nhw'n kinda 'n giwt. Pob…

Yn syml, Byw

Grym Canfyddiad

Ddydd Sul diwethaf, wrth dreulio'r diwrnod yn gwneud pethau a chymryd amser allan i mi fy hun, cefais gyfle i siarad â dau aelod o'r teulu ar y ffôn. Wrth siarad â nhw (ar wahân), sylwais ar wahaniaeth diddorol ym mhob un o'r cyfnewidiadau. Cyfnewid # 1 Aelod o'r teulu 1: Felly, sut ydych chi wedi bod? Fi: O,…

Menyw Ganu
Super Introvert

Fy Nghlyweliad Am Y Llais

Tua wythnos yn ôl, rhoddodd fy Meistr taekwondo ychydig o gyngor diddorol iawn i'r dosbarth oedolion: “Dylai pawb wneud rhywbeth anghyfforddus yn eu bywydau i barhau i herio eu hunain.” Yn ôl pob tebyg, cymerais y cyngor hwnnw wrth galon a gwnes yn union hynny pan ddeffrais am 4 o’r gloch y bore yma a gyrru Downtown i glyweliad am…

Super Introvert

Diwrnod wrth yr Afon

Dim byd fel taith i'r afon i wneud eich meddwl yn gartrefol mewn gwirionedd. Mae hi'n wythnos ers i mi ddychwelyd o fy nhaith o Arizona, ac ers yr amser hwnnw, rydw i wedi llwyddo i gadw'r penderfyniadau roeddwn i wedi'u hysgrifennu i mewn i bractis gweithredol. Pethau roeddwn i wedi bod yn gohirio (mynd ag eitemau i Ewyllys Da, gwella fy…

llun graddlwyd o du mewn y tŷ
Super Introvert

Drych Noson

Mae'n sugno i fod y person nad oeddech chi erioed eisiau cwrdd ag ef. Mae gan bob un ohonom ni ein hunain: Mae hi'n wirioneddol dreiddiol ac yn plygu drosodd tuag yn ôl i sicrhau bod hapusrwydd pawb yn dod o flaen ei phen ei hun. Neu mae hi'n anfodlon â'r ffordd mae ei bywyd yn troi allan, ac felly mae'n plygu allan ar unrhyw beth sy'n symud. Neu efallai…