Yn dangos: 9 CANLYNIADAU
merch gath yn malu ar foi cath
Yn syml, Byw Sengl a Dyddio

Sut i Gadw'ch Hun rhag Bod yn Stupid Over Crush

Rydym i gyd yn gwybod y senario cyfarwydd hwnnw. Mae'n ddiwrnod arferol fel unrhyw ddiwrnod arall. Rydych chi'n crwydro ymlaen, yn cofio'ch busnes ac yn gwneud yr hyn rydych chi'n ei wybod sydd angen ei wneud. Rydych chi'n sylwi ar rywun gerllaw. Rydych chi wedi'u gweld nhw o gwmpas bob hyn a hyn. Efallai na wnaethoch chi sylwi arnyn nhw ormod, dim mwy na neb arall. Maen nhw'n kinda 'n giwt. Pob…

Yn syml, Byw

Grym Canfyddiad

Ddydd Sul diwethaf, wrth dreulio'r diwrnod yn gwneud pethau a chymryd amser allan i mi fy hun, cefais gyfle i siarad â dau aelod o'r teulu ar y ffôn. Wrth siarad â nhw (ar wahân), sylwais ar wahaniaeth diddorol ym mhob un o'r cyfnewidiadau. Cyfnewid # 1 Aelod o'r teulu 1: Felly, sut ydych chi wedi bod? Fi: O,…

Yn syml, Byw Super Introvert

Portread o meudwy anwirfoddol

“Mae'n debyg eich bod chi'n hypersensitif,” dywedodd fy nghynghorydd wrthyf bythefnos yn ôl. “Ond, mi wnes i ddarganfod sawl mis yn ôl fy mod i’n fewnblyg difrifol,” meddyliais. “Ac, rwy’n dioddef o bryder ac iselder. Ac, nid wyf wedi bod o gwmpas llawer iawn o bobl yn fy oedran fy hun yn rheolaidd ers, fel, coleg. ” Pe na bai'n digwydd i mi, mae'n debyg y byddwn i'n…