Yn dangos: 4 CANLYNIADAU
Yn syml, Byw

Grym Canfyddiad

Ddydd Sul diwethaf, wrth dreulio'r diwrnod yn gwneud pethau a chymryd amser allan i mi fy hun, cefais gyfle i siarad â dau aelod o'r teulu ar y ffôn. Wrth siarad â nhw (ar wahân), sylwais ar wahaniaeth diddorol ym mhob un o'r cyfnewidiadau. Cyfnewid # 1 Aelod o'r teulu 1: Felly, sut ydych chi wedi bod? Fi: O,…

Super Introvert

Dal ymlaen i gasáu - a pham na ddylech chi

  Mae Dydd San Ffolant yn agosáu. A chydag ef daw adlewyrchiad o'r gorffennol. Cariadau’r gorffennol, camgymeriadau’r gorffennol, hwyl yn y gorffennol, trasiedïau’r gorffennol, heibio popeth. Wrth gwrs, gallwn i dreulio pob diwrnod o'r flwyddyn yn ymglymu yn y fath hunan-drueni, ond pwy sydd â'r amser? Yn fy nathliad fy hun o'r gwyliau chwerthinllyd hwn sydd wedi'u masnacheiddio, rwyf wedi penderfynu…