Yn dangos: 13 CANLYNIADAU
Yn syml, Byw

2019: Blwyddyn JusB

Helo, diwrnod da, a BLWYDDYN NEWYDD HAPUS, i gyd! Mae'r ffaith bod fy dyddiad postio hefyd yn 1 Ionawr, 2019, yn gweithio'n well nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Mae'n caniatáu imi nid yn unig osod y naws ar gyfer y flwyddyn newydd hon, ond mae hefyd yn caniatáu imi gyflwyno gwefan ddiwygiedig ar ei newydd wedd ar gyfer fy mlog. Nawr, unwaith…

Gwylio Ppl
Ffeithiol a Dychan Ar Ysgrifennu Super Introvert

Yr Anfanteision o Fod yn Gwyliwr Pobl

Fel mewnblyg, rwy'n ymfalchïo mewn gweld pethau am bobl nad ydyn nhw erioed wedi sylwi amdanyn nhw eu hunain hyd yn oed. Ychydig o arferion maen nhw'n eu gwneud pan maen nhw'n nerfus, y ffordd maen nhw'n edrych pan maen nhw'n falch yn gyfrinachol, gan sylweddoli nad yw rhywun bron mor greulon ag yr oeddech chi'n meddwl. Yn anffodus, mor ddoeth a gweladwy ag yr ydych chi'n teimlo, mae hyn…

silwét o berson yn dal jar saer maen gwydr
Super Introvert

Llythyrau i'r Bydysawd

Ar y risg o swnio'n wallgof, rydw i wedi teimlo bod y Bydysawd wedi bod yn ceisio fy llywio i gyfeiriad penodol, yn enwedig yn ddiweddar. A chan y Bydysawd, nid wyf yn golygu'r ehangder gwag y tu hwnt i awyrgylch y Ddaear yn unig. Mae'r Bydysawd yn mynd o lawer o enwau. Y gyfrinach. Cadarnhad cadarnhaol. Deddf Atyniad. “Gofynnwch, a…