Yn dangos: 3 CANLYNIADAU
Yn syml, Byw

2019: Blwyddyn JusB

Helo, diwrnod da, a BLWYDDYN NEWYDD HAPUS, i gyd! Mae'r ffaith bod fy dyddiad postio hefyd yn 1 Ionawr, 2019, yn gweithio'n well nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Mae'n caniatáu imi nid yn unig osod y naws ar gyfer y flwyddyn newydd hon, ond mae hefyd yn caniatáu imi gyflwyno gwefan ddiwygiedig ar ei newydd wedd ar gyfer fy mlog. Nawr, unwaith…

merch gath yn malu ar foi cath
Yn syml, Byw Sengl a Dyddio

Sut i Gadw'ch Hun rhag Bod yn Stupid Over Crush

Rydym i gyd yn gwybod y senario cyfarwydd hwnnw. Mae'n ddiwrnod arferol fel unrhyw ddiwrnod arall. Rydych chi'n crwydro ymlaen, yn cofio'ch busnes ac yn gwneud yr hyn rydych chi'n ei wybod sydd angen ei wneud. Rydych chi'n sylwi ar rywun gerllaw. Rydych chi wedi'u gweld nhw o gwmpas bob hyn a hyn. Efallai na wnaethoch chi sylwi arnyn nhw ormod, dim mwy na neb arall. Maen nhw'n kinda 'n giwt. Pob…

Tomahawk mewn bonyn
Super Introvert

Ffoniwch Fi Tomahawk

  Dim pwrpas i'r llun hwn; dim ond edrych fel badass. 🙂 Ddydd Llun, euthum i farbeciw Diwrnod Coffa gyda fy chwaer hŷn, yr wyf yn ymweld â hi yn Tucson, AZ am yr wythnos. Roeddwn yn weddol nerfus i fynd i’r parti, gan ofni y byddwn yn stwffio fy nhroed yn fy ngheg ac yn dieithrio fy…