Yn dangos: 3 CANLYNIADAU
Yn syml, Byw Super Introvert

Portread o meudwy anwirfoddol

“Mae'n debyg eich bod chi'n hypersensitif,” dywedodd fy nghynghorydd wrthyf bythefnos yn ôl. “Ond, mi wnes i ddarganfod sawl mis yn ôl fy mod i’n fewnblyg difrifol,” meddyliais. “Ac, rwy’n dioddef o bryder ac iselder. Ac, nid wyf wedi bod o gwmpas llawer iawn o bobl yn fy oedran fy hun yn rheolaidd ers, fel, coleg. ” Pe na bai'n digwydd i mi, mae'n debyg y byddwn i'n…

Super Introvert

Cymryd Risg

Pam rydyn ni'n gweithio ein hunain i farwolaeth? Pam rydyn ni bob amser yn edrych am y diwrnod cyflog nesaf? Pam ydyn ni'n ceisio ac yn cyflwyno ac yn gwneud cais ac yn plygu drosodd am eiliad berthnasol a fydd yn talu'r bil hwnnw neu'n prynu'r nwyddau hynny neu'n sicrhau'r diwrnod ychwanegol hwnnw o nwy? Dydych chi ddim? … Fi, chwaith. Melodramateg ffraeth o'r neilltu,…